OGNISKO ARTYSTYCZNE MALUCH

Dla kogo: dla dzieci od 2,5 – 4lat i od 4 – 6lat

Kiedy: we wtorki i czwartki młodsza grupa od godz. 15:30 do 16:30, starsza grupa od godz. 17:00 – 18:30

Opis:

- rozwijanie umiejętności społecznych dzieci

- inspirowanie do podejmowania aktywności twórczej

- stworzenie okazji do wspólnej radosnej zabawy z rówieśnikami

- nabywanie śmiałości w podejmowaniu różnych działań

- rozwijanie samodzielności

- stworzenie optymalnych warunków rozwoju

- wdrażanie zasad zgodnego funkcjonowania w grupie

- rozwijanie koncentracji uwagi i pamięci: uważne słuchanie

- rozwijanie wyobraźni

- poznawanie nowych technik plastycznych, wykorzystywanie

ciekawych materiałów plastycznych <

Metody:

- pedagogika zabawy

- edukacja przez ruch D. Dziamskiej

- aktywne słuchanie muzyki Batii Strauss

- dziecięca matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

- elementy metody W. Sherborne

- elementy odimiennej metody czytania I. Majchrzak

Koszt: 50zł/mc

Prowadzący: Katarzyna Jagiełło