PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA

Dla kogo: dla młodzieży i dorosłych

Kiedy: w środy i czwartki od 16:00 – 20:00

Opis:

- rozwijanie zmysłu estetycznego, wrażliwości i spostrzegawczości,

- kształtowanie umiejętności wyrażenia swoich emocjonalnych przeżyć za pomocą rysunku i malarstwa,

- rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych,

- rozwijanie motywacji do podejmowania aktywności twórczej,

- kształtowanie umiejętności poszanowania pomysłów i indywidualnej postawy wobec sztuki,

- doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi na wykonywanym zadaniu,

- respektowanie organizacji pracy podczas zajęć,

- odkrycie przyjemności z wyrażania samego siebie poprzez dzieło plastyczne.

Koszt: 50zł/mc

Prowadzący: Piotr Naliwajko

Klub Promocji Poetyckich

Dla kogo: dla młodzieży i dorosłych

Kiedy: raz w miesiącu wg planu imprez

Opis: Spotkania miłośników poezji - zajęcia warsztatowe.

Koszt: 5zł/mc

Prowadzący: Maciej Szczawiński