ŚWIETLICA DRABINA

Dla kogo: dla dzieci od 7 – 12 lat

Kiedy: w środy i piątki od 17:15 – 18:45

Opis: Świetlica to miejsce w którym dzieci spotykają się dwa razy w tygodniu aby w miłej i twórczej atmosferze rozwijać się i nawiązywać koleżeńskie relacje. Celem projektu opiekuńczo-wychowawczego świetlicy Drabina jest:

1. Rozwijanie umiejętności prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

2. Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z innymi ludźmi.

3. Kształtowanie odpowiednich postaw wobec siebie i rówieśników.

4. Rozwijanie umiejętności swobodnego wyrażania swoich uczuć i emocji.

5. Kształtowanie pozytywnego myślenia, wiary w siebie i swoje możliwości.

6. Rozwijanie różnorodnych zainteresowań i aktywności twórczej.

7. Nabywanie wiadomości o otoczeniu.

8. Rozwijanie umiejętności kulturalnego zachowania się.

9. Nabywanie wiadomości o języku. 10. Umiejętne posługiwanie się słowem

11. Nabywanie wiadomości o świecie, poszerzanie horyzontów myślowych.

12. Kształtowanie tolerancji i szacunku dla ludzi innych kultur.

13. Kształtowanie wrażliwości estetycznej, twórczej ekspresji i wyobraźni.

Koszt: bezpłatnie

Prowadzący: Joanna Wower