Skuteczne Metody Wychowawcze

Dla kogo: dla rodziców i wychowawców

Kiedy: raz w tygodniu w czwartki w godz. 17:00 – 20:00, cykl 10 spotkań

Opis:

W ramach warsztatów poruszane są następujące tematy:

1) Integracja grupy
2) Stawianie dzieciom granic 3) Jak pomóc dzieciom radzić sobie z własnymi uczuciami (część I) 4) Jak pomóc dzieciom radzić sobie z własnymi uczuciami (część II)
5) Zachęcanie do współpracy
6) Konsekwencje zamiast kar
7) Rozwiązywanie problemów i konfliktów
8) Zachęcanie do samodzielności
9) Wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania ról
10) Pomocna pochwała i zachęta.

Panie prowadzące Ewa Kałuża i Anna Pawełczyk posiadają kwalifikacje i certyfikat Szkoły dla Rodziców i Wychowawców I i II stopnia.

Koszt: 200zł/10 spotkań

Prowadzące: Anna Pawełczyk i Ewa Kałuża