Pracownia Kultury Języka GLOSA

Dla kogo: dla dzieci i młodzieży

Kiedy: raz w tygodniu we wtorki lub czwartki, godziny ustalane indywidualnie – tel. 32 246 00 64

Opis: Głównymi zadaniami pracowni GLOSA jest diagnoza rozwoju mowy dzieci i młodzieży, wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności narządów mowy, profilaktyka w zakresie wad wymowy, konsultacje i jednorazowe porady oraz opracowanie indywidualnych metod terapii zaburzeń mowy takich jak: seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna, opuszczanie, zastępowanie lub deformacja poszczególnych głosek, opóźniony rozwój mowy, afazja, alalia i dyslalia.

Celem głównym jest poprawna artykulacja głosek, kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej, stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy, doskonalenie wymowy już ukształtowanej, wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.

Koszt: 20zł/lekcja

Prowadzący logopeda: Joanna Radzik