CAL

Miejski Dom Kultury „Batory” otrzymał w 2007 roku jako pierwsza instytucja na Górnym Śląsku otrzymał „Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej”.

Program Centrum Aktywności Lokalnej to model instytucji samorządowej jako „ośrodka społecznościowego”. Model ten opiera się o określone normy i formy działania. Najistotniejsze jest dla nas jednak to, że praca w oparciu o te standardy polega na tworzeniu jest wspólnoty ludzi podobnie myślących, pragnących zmiany w swoim środowisku, którzy utożsamiają się z podobnymi wartościami takimi jak: partnerstwo, zaangażowanie obywatelskie, samopomoc, podmiotowość człowieka. Wyróżnia nas fakt, że w swych działaniach nie ograniczmy się jedynie do wąsko (ciasno) rozumianej kultury, dlatego zbudowaliśmy wokół domu kultury boisko, budujemy ogród, prowadzimy warsztaty terapii i rozwoju osobistego, organizujemy pomoc społeczną.

Więcej o stowarzyszeniu CAL na stronie:

www.cal.org.pl